วิธีที่ 1 : แอดไลน์ @bangkokchair เพื่อเช็คสต๊อคและสั่งซื้อค่ะ
วิธีที่ 2 : โทร. 081 733-6600 หรือ 02 192-5237
วิธีที่ 3 : กรอกฟอร์มสั่งซื้อสินค้าด้านล่างนี้ และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ
วิธีที่ 4 : กรุณาดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ พร้อมชำระค่าสินค้าตามรายละเอียดในใบสั่งซื้อ